Videlo | Kako razumeti prirodne katastrofe
62
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-62,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Kako razumeti prirodne katastrofe

O projektu

Kako razumeti prirodne katastrofe
Verovatno ste zapazili ovih dana kao da planeta Zemlja „puca po šavovima”. Skoro svake sedmice čujemo nove izveštaje o još jednom zemljotresu, požaru, poplavi ili tornadu koji odnose hiljade, desetine hiljada, pa čak i stotine hiljada u ledeni stisak smrti, i u večnost. To slama srce. „Internacionalne katastrofe povećavaju se na svakom koraku”, žalila se urednica dnevnih vesti. „Da li je svet poludeo”, pitala se.

Prave odgovore nećemo otkriti u vestima popularnih televizijskih kanala. Samo u Bibliji možemo pronaći savremene, pouzdane informacije koje pokazuju zašto se tako užasne katastrofe svakodnevno umnožavaju širom zemljine kugle. Ova drevna knjiga šifrovanih proročanstava opisuje našu generaciju.

U poslednjoj knjizi Biblije, Otkrivenju, prikazane su katastrofe neposredno pre Drugog Hristovog dolaska. Nebeski anđeli zadržavaju globalno pustošenje. „I potom videh četiri anđela gde stoje na četiri ugla zemlje, i drže četiri vetra zemaljska, da ne duše vetar na zemlju, ni na more, ni na kakvo drvo. I videh drugog anđela gde se penje od istoka sunčanog, koji imaše pečat Boga Živoga; i povika glasom velikim na četiri anđela kojima beše dano da kvare zemlju i more, govoreći: „Ne kvarite ni zemlje, ni mora, ni drveta, dokle zapečatim sluge Boga našeg na čelima njihovim” (Otkrivenje 7,1–3).

Četiri vetra
„Četiri vetra zemaljska” predstavljaju sukobe širom sveta, ratove i prirodne katastrofe. „Četiri anđela” koji zadržavaju ove vetrove su milosrdne sile Stvoritelja punog ljubavi koji čak i sada sprečava izbijanje potpunog haosa na zemlji. Kako se približavamo velikom danu Svemogućeg Boga (Otkrivenje 6,17), ovi nebeski stražari konačno počinju da popuštaju svoj stisak oko nagomilanih – i često sotonskih nadahnutih – sila smrti i uništenja. Zato se smrtonosne katastrofe sve više povećavaju.
Jedan nadahnuti hrišćanski pisac je komentarisao: „Uzdržani Duh Gospodnji već sada počinje da se povlači sa sveta. Uragani, oluje, požari i poplave, katastrofe na moru i zemlji, smenjuju se  jedna za drugom punom brzinom. Nauka teži da objasni sve to. Znaci koji se umnožavaju svuda oko nas, govoreći o skorom dolasku Sina Božjeg, pripisuju se svemu drugom osim njihovom pravom uzroku. Ljudi ne mogu videti anđele stražare koji drže četiri vetra, kako ne bi duvali, sve dok Božje sluge ne budu zapečaćene; ali kada Bog naredi svojim anđelima da oslobode vetrove, nastaće takav prizor užasa koje nijedno pero ne može opisati” (1).

Naučnici školovani na univerzitetima pružaju različita objašnjenja, ali istina je da sve veće katastrofe, na moru i zemlji, otkrivaju da uzdržani Duh Gospodnji već sada počinje da se povlači sa sveta. Ali zašto? Šta je čovečanstvo učinilo da izazove Tvorca neba i zemlje da povuče svoju zaštitu od onih koje je stvorio, koje voli i želi da spasi? Odgovor je zapanjujući ali ipak jednostavan. Na svakom kontinentu, u svakom gradu koji je zagađen smogom i na svakom tropskom ostrvu širom dubokog plavog mora, ogromna većina zemljinog velikog broja stanovnika sada otvoreno, lakomisleno i uporno – bez straha od večnih posledica – krši Deset zapovesti za koje Biblija navodi da ih je prvobitno napisao Božji prst (2.Mojsijeva 31,18) na dve kamene ploče. „Ne ožalošćavajte Svetog Duha Božijeg”, pisao je Pavle u Efescima 4,30. Ipak, današnje bezbožno, bezbrižno mnoštvo, željno zabava, radi upravo to, dvadeset i četiri sata, sedam dana u nedelji. To je pravi razlog zašto Bog povlači svoju ruku.
U suštini, evo Božjih deset zapovesti prikazanih jednostavnim jezikom:

  1. Stavi Boga na prvo mesto
  2. Nemoj obožavati idole
  3. Poštuj Božje ime
  4. Svetkuj sedmi dan subotu
  5. Poštuj roditelje
  6. Ne ubij
  7. Ne čini preljubu
  8. Ne kradi
  9. Ne laži

Ne poželi (pročitajte 2.Mojsijevu 20,3–17).

Prema Božjoj knjizi, kršenje Deset zapovesti je greh. „Greh je bezakonje” (1.Jovanova 3,4), tvrdi Jovan. Ipak, „Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao” (Jovan 3,16), da podnese punu kaznu zbog ovog prekršenog zakona na okrutnom krstu, umesto nas. „Hristos umre za grehe naše”, (1.Korinćanima 15,3) nebeska je dobra vest. Ako smo spremni da se pokajemo, priznamo i imamo veru u Isusa kao našeg Spasitelja, „veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše, i očisti nas od svake nepravde” (1.Jovanova 1,9). Oni koji prihvate Isusa na kraju ovog vremena, pokazujući svoju odanost svakoj od Deset zapovesti, primiće „pečat Boga Živoga… na čelima njihovim” (Otkrivenje 7,2.3). Oni će takođe biti savršeno zaštićeni kada se „četiri vetra” u potpunosti oslobode i sotona preuzme punu kontrolu.

Privlačenje naše pažnje
Koliko god da su okrutni i strašni snažni zemljotresi, cunami-ubice, nezaustavljivi požari, ogromne poplave i užasni uragani, Bog ipak sa ciljem dozvoljava da ove noćne more pustoše Njegov svet. On očajnički pokušava da privuče našu pažnju. „Pokajte se!” – njegova je hitna molba u sred oluje. Veoma malo ljudi sluša. Knjiga Otkrivenje govori da će iskrene, ali ipak zavedene verske vođe, konačno pogrešno protumačiti ove događaje i tvrditi da Bog direktno kažnjava ljudska bića zato što odbijaju da svetkuju nedelju, iako Deset zapovesti jasno otkrivaju da je sedmi dan subota, pravi dan odmora. Ako ikada čujete takvo tumačenje sadašnjih događaja, nemojte da vas ono prevari. Čitajte 2.Mojsijevu 20,8-11 i Otkrivenje 14,12.
U nedelju uveče 8. oktobra 1871. godine, čuveni evanđelista D. L. Mudi propovedao je ogromnom mnoštvu u Čikagu o važnosti da grešnici donesu odluku za Isusa Hrista. Sveti Duh je propovednika stalno nadahnjivao rečima: „Pozovi ih na odluku sada!” Ali Mudi je oklevao. Umesto toga, rekao je svojim slušaocima da će sledeće sedmice zatražiti njihove odluke. Taj narod nikada se nije vratio. Tokom završne pesme, snažne sirene vatrogasnih kola objavile su da je započeo Veliki čikaški požar. Buktao je dva dana, usmrćujući na stotine. O, kako je Mudi kasnije želeo da je uputio taj poziv!

Dragi čitaoče, smrtonosne katastrofe mogu udariti u bilo kom trenutku. Sutra možemo biti mrtvi. Ipak, u sred bola i gubitka života, i Bog pati, baš kao što je patio kada je Njegov Sin umro na krstu. Radi našeg ohrabrenja Njegova reč obećava da jednog dana – kada strašni smrad greha zauvek nestane – „smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više; jer prvo prođe” (Otkrivenje 21,4). Iznad svega, postarajte se da ne propustite nebo. Danas izaberite Isusa Hrista!

Kategorija
Traktati
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.